Oppsummering, Møte 03.04.2014

HA-Invest sitter akkurat nå med en rimelig stor kontantbeholdning, og er derfor nå i en fase hvor vi ser på oppkjøpskandidater. Vi var akkurat på studietur, hvor vi møtte flere spennende selskaper, og det har vært positive samtaler blant oss i HA-Invest angående noen av disse selskapene.

Ved siste ukes møte prøvde vi å starte denne fasen vi er i, på en litt ny måte. Nestleder Magnus Lerkerød gikk sammen med tidligere styremedlem Sebastian Grindheim og lagde en kortere prestasjon av det som kan ses på som spennende kandidater. Denne nye metoden ble tatt godt i mot og vi kjørte en innholdsrik diskusjon rundt alle selskaper. De som ble tatt for seg var:

DNB: Norges største bank, som er inne i en spennende fase. Resultatet for 2013 kom inn på 17,5 milliarder NOK. Vi kjørte en diskusjon rundt at DNB er en av veldig få banker som allerede nå nesten har oppnådd alle krav i henhold til Basel iii. De la frem et økt utbytte nå, og blir sett på som en av de mest kostnadseffektive bankene i Europa. Det er planer om å avsette 300 ansatte i Q1’14 og Q2’14. Selskapet har god inntjening, men vi kom frem til at det er få spennende triggere. Det ble også konkludert at selskapet senest ble tatt ut av porteføljen på høsten 2012.

Marine Harvest: Vi solgte denne aksjen rett før sommerferien, grunnet høye laksepriser, og et ønske om å sitte med litt kapital over sommeren. Vi traff for så vidt veldig godt på salget, Men den har etter sommeren gått ganske bra. Mye av dette ligger i at lakseprisen har holdt seg usannsynlig høy i forhold til hvordan syklusene pleier å gå. Det ble også nevnt hvilket andre aktører det er i dette markedet, og en dypere analyse vil bli lagt frem ved neste møte.

Norwegian Air Shuttle: Flyselskapet som HA-Invest hadde god avkastning på før sommeren. Vi solgte posten over 2 perioder, hvor vi først vektet oss ned, og deretter gikk helt ut rett før sommeren. Aksjen har slitt noe på grunn av mye problemer ved Dreamliner og langdistanse flyvningene sine. Triggeren her ligger helt klart i satsningen på langdistanse, og om ”the new kid on the block” klarer å hamle seg opp med konkurrentene. Det er høy konkurranse i markedet, og vi ser på flere risikomomenter i aksjen. SAS ble også diskutert som en kandidat. Enn så lenge ligger flyindustrien på vent.

Odfjell Drilling & Seadrill: Rigg har falt mye den siste tiden, Seadrill fra 290kr til 210kr og Odfjell Drilling fra 43kr til 34kr. Dette har gjort at prisingen har kommet ned på lave nivåer, Seadrill prises på lik EV/EBITDA som i kriseåret 2009 og har en solid utbytte yield på ca. 8,6%. Odfjell Drilling har litt lavere yield ca. 4% grunnet levering av rigger i år (Capex) , men analytikerne forventer at begge selskapene handles på 2014 P/E rundt 6-8. Dette til tross for at ratene på dypvannsriggene har falt fra godt over 600’USD per dag til 450-500’USD per dag.

Western Bulk: Vi besøkte dette selskapet på studieturen, og hadde et veldig konstruktivt møte med de. Vi har lenge sett på shipping som et spennende innhopp i porteføljen, og gikk ut derfra med et ganske positivt syn på hvordan de driver ”business”. Western Bulk er tredje største operatør av Supramax, og driver utelukkende med tørrbulk. De skiller seg fra de andre shipping selskapene, da de leier størstedelen av flåtene, og drifter skipene. Måten de gjør det på gir store fleksibilitet, men det er også høy risiko innblandet. Selskapet gikk på børs i oktober 2013, og hadde en god periode etter børsnotering, før den falt tilbake til ”starting-point” etter Q4 tall, hvor de viste til helt feil plassering. Vi ser nærmere på shipping videre.

ATEA: Atea leverer IT produkter, tjenester og service og velger nå å satse mot sistnevnte for å bedre marginene. De siste kvartalene har selskapet skuffet. vi tror dette kan ha noe med at IT produkter i dag har blitt såpass gode at de kan bli byttet ut sjeldnere hvilket påvirker selskapets topplinje. På bakgrunn av dette har Atea satt i gang kostnadskutt og ledelsen virker klar over problemene. Med en utbytte yield på 8,5% for året virker selskapet spennende, men man ønsker nok å se at de iverksatte tiltakende hjelper før man går inn.

Asetek: Vi ønsket også å ta en kort diskusjon på det selskapet i porteføljen som vi for øyeblikket mener har høyest risiko. Selskapet som produserer likvide kjølesystemer gikk på børs våren 2013, og vi kjøpte en mindre post i selskapet høsten 2013. Vi så på satsningen på RackCDU som den store triggeren, og det var ventet en større avtale på disse serverhall løsningene. Disse avtalene har derimot latt seg vente, samtidig som en rettsak i USA angående hva Asetek mener er patentmisbruk fra en mulig konkurrent gjør at vi sitter litt på kanten av stolen. Selskapet har store kostnader på R&D, og taper fortsatt penger på kvartalsbasis. De holder kapitalmarkedsdag i slutten av April, hvor vi vurderer å sende et par fra HA-Invest til å følge opp (på egen regning). Vi har også sagt at hvis det ikke kommer noen spennende nyheter ved kapitalmarkedsdagen, vurderer vi et salg, da det er mye risiko involvert i investeringen. Dette er den minst vektede investeringen vi har i porteføljen, og den har blitt handlet ganske flatt siden kjøpet i Q3’13.

REC Solar: Selskapet ble tatt ut av REC konsernet høsten 2013, og hadde børsnotering i starten av Q4. REC Silicon står for produksjonen av sillikon materialene, mens REC Solar står for solenergiproduksjon og silisium. Selskapet har fått mye fokus i medier etter børsnoteringen, og vi ønsker å se nærmere på dette segmentet. Europa og Japan står for 89% av markedet, og REC gjør det bra i disse områder. Noe vi ser på som viktige momenter her er at de er avhengige av subsidier, samtidig som at silisiumprisene gjerne skal holde seg lave. Det er et konkurransepreget marked, og vi ønsker derfor å se nærmere på dette ved ukens møte (torsdag 10.4.2014).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *