Strategi

Strategi

HA-Invests investeringsstrategi skal fortrinnsvis være langsiktig med hovedvekt på solide selskaper på Oslo Børs hovedliste.

HA-Invest har som strategisk mål at porteføljen skal gi bedre avkastning enn OSEBX på lang sikt. Vi erkjenner likevel at det vil være kortsiktige perioder med både bedre og dårligere avkastning enn OSEBX. For å minimere risikoen for at enkeltselskaper skaper større avvikninger i porteføljens verdi, skal porteføljen være bredt diversifisert.

Kjøp- og salgskandidater blir vurdert basert på en kombinasjon av fundamental analyse. Dette kompletteres ofte med nyheter om eller endringer i det eksterne og interne miljøet til den aktuelle kandidaten.

One thought on “Strategi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *