Innkallelse til Generalforsamling

Sittende styre i HA-Invest vil med dette innkalle til ordinær generalforsamling torsdag 19. mai 2016 klokken 19:00. Generalforsamlingen vil finne sted på Copenhagen Business School i lokale SPs03 (Novo Nordisk Aud.), på Solbjergs Plads 3, 2000 Frederiksberg. Agendaen for møtet er som følger: Godkjennelse av innkallelse og dagsorden. Godkjennelse av årsrapport. Presentasjon/gjennomgang av året som[…]

Årsberetning 2014/2015

Styret har i dag ferdiggjort årsberetningen for perioden 01.05.2014-30.04.2015, og er stolte av å kunne presentere en avkastning på hele 26,21%. Til sammenligning hadde Oslo Børs (OSEBX) en avkastning på 10,55% i samme periode. Vi legger ved årsberetningen for de som måtte ønske ytterligere informasjon. Vi vil holde en ordinær generalforsamling i morgen (29.05.2015) klokken[…]