Formål

Formålet med HA-Invest er å fremme kunnskap om og forståelsen for aksjemarkedets funksjon og virkemåte.

Dette gjøres gjennom investeringer i norske egenkapitalinstrumenter i tilknytting til Oslo Børs, alternativt med bankinnskudd. Hovedsaklig fremmes kunnskapen og interessen gjennom analyse, kjøp og salg av aksjer på Oslo Børs.

HA-Invest er en forening som primært er for norske studenter ved Handelshøjskolen i København. Studenter fra andre studieretninger er selvfølgelig også velkomne, og vi har etterhvert blitt godt representert fra flere andre studier.

Det blir avholdt investeringsmøter en gang hver uke, hvor markedsutsikter samt potensielle kjøps- og salgskandidater blir diskutert. Kjøp og salg blir avgjort ved avstemning blant de tilstedeværende andelshavere. Investeringsmøtene blir vanligvis avholdt hver torsdag kl. 19:00 på Handelshøjskolen.

Forvaltningskapitalen til HA-Invest er ca. NOK 1.000.000 og foreningen har i overkant av 5800 andeler fordelt på omkring 300 andelshavere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *