Salg av Statoil

Statoil har vært en del av HA-Invest sin portefølje siden oktober 2004 og det ble på møtet torsdag 27/3-14 besluttet å selge hele posten til en verdi på ca. 89.000 kr. Statoil har i den nesten 10 år lange perioden har gitt et avkast på omkring 55 % eksklusivt utbytte.

Salget skjer på det vi mener er et veldig gunstig tidspunkt etter lengre tidsoppgang i aksjen. De siste månedene har aksjen steget mye og den står i dag til omkring 170 kr, som er det høyeste nivå siden før finanskrisen. Den siste periodens oppgang kom hovedsakelig med bakgrunn i Statoils kapitalmarkedsdag i begynnelsen av februar. Her var ledelsen i Statoil ute med en ny strategi med et enda sterkere fokus på kapitaleierne hvor de da besluttet å gå ned på de fremtidige investeringene, samt fokus på kostnadsbesparelser, for å øke selskapets FCF. De lavere investeringene fører også til at Statoil utsetter deres mål om en daglig produksjon på 2.5 mio. Fat med 3-4 år, hvor de ser for seg å nå dette nivået i 2023-24. Markedet har lenge ventet på dette, men de reagerte allikevel positivt.

Vi ser en begrenset fremtidig oppgang i Statoil, og følte derfor det var på tide å realisere verdien i HA-Invest sin eldste investering for å få inn noe nytt friskt blod i porteføljen.

Ved salg av postene i Statoil har HA-Invest frigjort mye kapital som nå kan brukes på nye investeringer. Styret ser for seg at vi gjør enten et eller to kjøp, eller eventuelt gjør et kjøp og eventuelt å dele deler av kontantbeholdningen utover allerede eksisterende porteføljeselskaper.  Vi oppfordrer samtlige medlemmer til å tenke over mulige nye porteføljeselskaper. Plattformer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *