Om HA-Invest

HA-Invest er en aksjeforening for norske elever ved Copenhagen Business School. Foreningen ble grunnlagt i 1966, og er organisert som et andelslag. Studentene selv kjøper seg inn i forvaltningskapitalen og derav blir stemmeberettiget ved kjøp og salg av aksjeposter, samt valg av nytt styre ved generalforsamling.

Foreningen ble initiert av Erik Must da han var studerende ved daværende Handelshøjskolen i København. Formålet med initiativet er å fremme kunnskapen og interessen for aksjemarkedet gjennom analyse, kjøp og salg av verdipapirer på Oslo Børs.

Foreningen har i dag over 300 andelshavere. Flere profilerte nordmenn har startet sin interesse for aksjer og investeringer nettopp gjennom HA-Invest. Erik Must, Kjell Chr. Ulrichsen og Skagen-gründer Kristoffer Stensrud har alle vært aktive i studentforeningen gjennom sin studietid i København.

Formålet med HA-Invest er å fremme kunnskap om og forståelsen for aksjemarkedets funksjon og virkemåte.

Dette gjøres gjennom investeringer i norske egenkapitalinstrumenter i tilknytting til Oslo Børs, alternativt med bankinnskudd. Hovedsaklig fremmes kunnskapen og interessen gjennom analyse, kjøp og salg av aksjer på Oslo Børs.

HA-Invest er en forening som primært er for norske studenter ved Handelshøjskolen i København. Studenter fra andre studieretninger er selvfølgelig også velkomne, og vi har etterhvert blitt godt representert fra flere andre studier.

Det blir avholdt investeringsmøter en gang hver uke, hvor markedsutsikter samt potensielle kjøps- og salgskandidater blir diskutert. Kjøp og salg blir avgjort ved avstemning blant de tilstedeværende andelshavere. Investeringsmøtene blir vanligvis avholdt hver torsdag kl. 19:00 på Handelshøjskolen.

Forvaltningskapitalen til HA-Invest er ca. NOK 1.000.000 og foreningen har i overkant av 4750 andeler fordelt på over 300 andelshavere.

One thought on “Om HA-Invest

 • Hei
  Som HA fra Handelshøjskolen i 1969 har jeg følgende andeler HA-invest i form av manuelle aksjebrev:
  5 stk a kr. 100 fra 5.4.67
  3 » » 17.1.69
  1 » » 20.2.69
  9 » » 26.10.71 (Summen av de tre over)
  18 » » 12.10.73 (summen av alle over)
  36 » » 31.3.82 » »
  72 totalt a kr. 100
  Jeg kjenner ikke til hvordan antall andeler siden har utviklet seg.
  Jeg ber om at min andel av nåværende aksjeportefølje blir beregnet og at 90% av verdien blir utbetalt meg så snart som mulig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *