HA-INVEST
en investeringsforening for norske studenter på CBS

Siste nyheter

Om HA-Invest

HA-Invest er den eldste studentorganisasjonen på CBS
HA-Invest ble startet i 1966 av Erik Must, og vi har nå over 300 andelseiere

HA-Invest er en aksjeforening for norske elever ved Copenhagen Business School. Foreningen ble grunnlagt i 1966, og er organisert som et andelslag. Studentene selv kjøper seg inn i forvaltningskapitalen og derav blir stemmeberettiget ved kjøp og salg av aksjeposter, samt valg av nytt styre ved generalforsamling.

Formålet med HA-Invest er å fremme kunnskap om og forståelsen for aksjemarkedets funksjon og virkemåte. Dette gjøres gjennom investeringer i norske egenkapitalinstrumenter i tilknytting til Oslo Børs, alternativt med bankinnskudd. Hovedsaklig fremmes kunnskapen og interessen gjennom analyse, kjøp og salg av aksjer på Oslo Børs.

 • Åpen for alle

  HA-Invest er 100% åpen for alle,
  uansett forkunnskaper.

 • Enkelt flertall

  Investeringsbeslutninger gjøres med enkelt flertall, alle med andel kan stemme.

 • Vedtektsendring

  Vedtektsendring krever 2/3 flertall

 • Styres av studenter

  HA-Invest har siden starten blitt styrt 100% av studenter

Om HA-Invest

Våre aktiviteter
Ukentlige møter

Vi holder ukentlige møter som typisk inneholder selskaps- og makro-nyheter samt en presentasjon av en sektor eller et selskap.

Årlig studietur

HA-Invest drar hvert år på studietur og besøker porteføljeselskaper, finansinstitusjoner og andre interessante selskaper.

Portefølje

HA-Invest har en portefølje bestående av rundt 10 selskaper med en total verdi på ca. 1.000.000 NOK.

Workshops++

HA-Invest arrangerer workshops og andre arrangementer som er åpne for alle.

Abonner på vårt måndelige nyhetsbrev

Sittende styre

Styret blir demokratisk valgt ved årlig generalforsamling, alle kan stille!
Knut Ervik
Styreleder
MSc. Finance and Investments
Theodor Aleksander Rosenberg
Nestleder
MSc. Finance and Strategic Management
Jacob Nordskov Roaldseth
Kasserer
BSc. Economics & Business Administration
Johan Frederik Bergland
Styremedlem
MSc. Finance and Accounting
Leo Sebastian Meisingseth Montarou
Styremedlem
BSc. Business Administration and Project Management

Kontakt oss gjerne