Makrooppdatering uke 5

Det har vært mye makrodata og nyehter som gjør at vi begynner å høre om indekser som nærmer seg all time high. Dow Jones indeksen stengte fredag over 14000 poeng. Indeksen er nå opp 6.9 prosent hittil i år, og er nå 155 poeng i fra en all time high toppnotering. S&P 500 stengte opp 1 prosent fredag, og er nå 3.3 posent unna en all time high. Tech tunge Nasdaq Composite stengte opp 1.1 prosent, til 3179.10 poeng. Alle tre benchmark indeksene har nå stengt høyere hver uke, de siste 5 ukene.

De viktige tallseriene som har kommet inn sist uke, har alle vært på nivåer, som er anset som gunstige og vil være med å bekrefte den rådende styrken i amerikansk økonomi. Fasit ble en overraskende nedgang i forbrukertilliten fra 65,1 til 58,6 – ISM Mfg Indeksen kom inn høyere enn konsensus, fra 50.7 til 53.1 – og arbeidsrapporten på fredag kom inn på 157.000, og var høyere enn sist måned, men lavere enn konsensus, som var på 175.000.

NEWS:

–       Facebook leverte kvartalsresultater som viste til en 41 prosent stigning i inntekter, som inkluderte ett stort hopp i salg av mobil advertising. Mobil delen av Facebook er ansett som en viktig del for videre vekst.

–       Etter 13 strake kvartaler med vekst i Amerikansk økonomi, har økonomien trukket seg tilbake med 0.1 prosent i siste kvartalet i 2012. En av faktorene for det noe overraskende fallet, var ett 15 prosent fall i offentlige utgifter. Over hele året var det en vekst i BNP på 2.2 prosent, sammenlignet med 1.8 prosent i 2011.

–       Japanske myndigheter venter at landets økonomi vokser med 2.5 prosent i 2013. Dette er en oppjustering fra august, hvor anslaget var på 1.8 prosent. Dette kommer som følge av en økonomisk pakke samt pengepolitiske lettelser fra Bank of Japan. En svakere Yen vil øke eksportørenes inntjening, mens en økning i omsetningsavgiften fra april 2014 kan fremskynde investeringer i varige goder.

–       Ifølge styremedlem Jörg Asmussen i Den europeiske sentralbanken er Hellas to tredjedeler på vei med å fullføre sin finanspolitiske konsolidering. Det sier han i et intervju med den greske avisen Kathimerini sist søndag. ’’Maraton ble oppfunnet i Hellas. Som et land er du to tredjedeler på vei, men som du vet, den siste tredjedelen er den vanskeligste’’. Han pekte på reduksjon i lønnskostnader pr. Produserte enhet, reduksjon av driftsunderskuddet og en økning i eksport, som tegn på at reformene har en positiv effekt. Han etterlyste også et større ’’eierskap’’ av programmet fra ’’regjering, borgere, selskaper og foreninger’’, og insisterte på at hvis Hellas holdt seg tro til det, ville en offentlig gjeldssanering ikke være nødvendig.

Kommende uke er det mye resultater som kommer fra Norge, og vi fortsetter med resultatene fra USA. I USA er det Factory Orders, ISM NON-Mfg Index, Jobless Claims og International Trade som kommer av ’’Market Movers’’. En annen ’’Market Mover’’ er Super Bowl, hvor jeg leste om en indikator, som baserer seg på om et lag fra gamle AFL (AFC divisjonen) vinner, vil det være et fall i aksjemarkedet det kommende året, og hvis et lag fra det gamle NFL (NFC divisjonen) vinner, vil det være et bullmarked det kommende året. Hvor mye du skal legge i det, er jeg ikke så sikker på.

Neste uke er vi tilbake til vanlig oppdatering på fredag ettermiddag.