GENERALFORSAMLING 29.05.2015

Hei! Det er nå avklart at det blir generalforsamling for HA-Invest den 29.05.2015. Tidspunktet er kl. 18:00, med forbehold, og vil vare i ca. to timer. Årets generalforsamling vil være i SPs 13 (Velux). Styret vil stille med noen enkle forfriskninger. Pga. eksamenstid og hektisk hverdag, vil årsrapporten ikke være klar før 28.05.2015. Den blir[…]

Makrooppdatering og hva skjedde i sommer?

Da er vi omsider i gang igjen med et nytt skoleår og ikke minst makro oppdateringer. Nytt for året blir at det hver fredag sendes ut en kortere oppsummering av markeder, etterfulgt av at det hver første fredag i måneden kommer en mer utfyllende rapport. Denne rapporten vil også speiles litt etter HA-Invest sin portefølje.

Men nå er vi tilbake igjen, etter en ganske lang ’’hiatus’’. Denne rapporten vil vise litt til hvordan verdens markeder har gått i sommer, samt det absolutt ferskeste innenfor makroøkonomiske verden.