Makrooppdatering uke 40

Futures på mandag viste at markedene ville åpne ned, hvor fokuset fortsatt lå på Spania. Investorene var positive til budsjettplanen for 2013, men presset økte over helgen ettersom at stresstesten av bankene viste at det er nødvendig å skyte inn mer kapital i finanssektoren. En mulig nedgradering av kredditratingen til Spania kan også øke til[…]