Makrooppdatering uke 48

Det har vært en god uke, hvor det kun er Nikkei som har utviklet seg negativt. OSEBX ser ut til å avslutte uken ganske jevnt med nivåene sist fredag. Solid start på høytidshandelen i USA, selv om aktiviteten var noe lavere på Black Friday. Bra med makrodata denne uken, som allikevel kommer i skyggen for forhandlingene i Washington, og Hellas. Det er disse begivenhetene som kommer til å fortsette å sende markedene opp og ned resten av året også.

NEWS:

–       Mot at bankene gjør betydelige kutt i antall ansatte, gir EUs redningsfond 35 milliarder euro til Spanias fire nasjonaliserte banker. Avtalen skal ha kommet i havn på EUs finansministermøte.

–       Natt til tirsdag kom man frem til en avtale om ny støttepakke for Hellas ved finansministermøtet i eurosonen. IMF holder tilbake sin utbetaling i påvente av nærmere konkretisering. Hellas får frigjort en etterlengtet støtteutbetaling på 34.4 milliarder euro, og landet har forpliktet seg til en rekke tiltak som vil kunne lette det for milliarder av euro i gjeld innen utgangen av tiåret. Tiltakene, som inkluderer reduksjon i rentene på greske kriselån til nivåer som er så lave at enkelte land trolig vil måtte ta tap på dem, tar sikte på å redusere gjeldsbyrden til 124 prosent av BNP innen 2020. Dette er 20 prosentpoeng lavere enn det den nåværende utviklingen i Hellas ville innebære, sa ledere i EU til FT.

–       Men, den greske opposisjonen kom på onsdag ut med at de ikke støttet avtalen som var inngått mellom Hellas og Troikaen. Greske aviser skrev dette på onsdag, ’’På et tidspunkt hvor landet og samfunnet ødelegges er den feirende tonen i statsministerens uttalelser ignorant’’. Avtalen må også godkjennes av parlamentene i Nederland, Tyskland, Finland og Frankrike.

–       Amerikanske myndigheter har mottatt 131 bud fra 13 selskaper på 116 offshore-blokker i forbindelse med lisenssalget Western Gulf of Mexico Lease Sale 229. Lisensrunden omfatter områder som dekker mer enn 20 millioner acres offshore i vestlige Mexicogulfen. Den større lisensrunden Central Gulf of Mexico Lease Sale 227, vil holder i slutten av mars 2013. Den omfåtter 38 millioner acres.

–       Eurosonen skal i henhold til en plan utstedt av EU-kommisjonen gradvis overta samme makt som en nasjonal regjering, med én felles sentralbank og rett til å beskatte alle utstede felles garanterte obligasjoner, skriver FT. Avisen fremholder at planen sikter mot å ganske umiddelbart skape spiren til et budsjett for eurosonen. Planen inkluderer etablering av et fond i løpet av de nærmeste 2 årene, som vil kunne gi insentiver til utsatte land som arbeider for å bringe sin økonomi i orden. Alle eurosoneland som for tiden er i brudd med EUs budsjettregler for gjeld og underksudd vil bli pålagt å underskrive kontraktene, ikke bare de som er gjenstand for internasjonale støtteaksjoner. For å sikre den felles valutaens fortsatte eksistens, er sentraliseringen av makt i eurosonen nødvendig, sa EU-kommisjonens president, Jose Manuel Barroso.

 

MAKRO:

–       ’’Beige Book’’, som kom på Onsdag, viser til at det er en jevn vekst generelt i USA nå. Det er litt lavere aktivitet enn hva det viste til sist gang, men de beskriver det selv som ’’the economy in recent weeks grew «at a measured pace».

–       New Home Sales på onsdag viste til ett betraktelig fall fra 389K til 368K, og tall fra september og august har blitt justert ned. Dette er ikke så bra, i og med at boligmarkedet i USA virkelig har vist seg frem i det siste.

–       BNP vekst i USA, viser til en økning årlig på 2.7 prosent, som også var konsensus. Opp fra tidligere antatt 2.0 prosent.

–       Jobless Claims kom inn på konsensus nivåer på 393K. Dette er ned fra 410K sist uke. Fire ukers gjennomsnitt er nå over 400K igjen. Jeg synes det er vanskelig å lese noe bak tallene, og er spent på å se ADP rapporten for November. Hvor mye har Sandy påvirket arbeidsmarkedet. Labor Department uttalte at ’’There is no indication that states are carrying extra claims from Hurricane Sandy’’.

Oslo Børs er marginalt opp i dag, og futures i USA viser til at vi avslutter uken i pluss. Det var en kraftig smell overall på Onsdag, men det kom positive kommentarer fra Washington rundt forhandlingene om Fiscal Cliff, som reddet det opp igjen. Det kommer til å fortsette sånn de neste ukene, og det er vanskelig å forholde seg til det i det korte bilde. Er det da man heller skal se på det tekniske?

Les også denne ukens porteføljeoppdatering.

One thought on “Makrooppdatering uke 48

Comments are closed.