Makrooppdatering uke 3

Det har vært en relativt flat utvikling denne uken, men det har kommet inn mye makro tall, og kvartalstall for Q4. Det er allikevel flere som mener at vi på kort sikt nærmer oss en toppnotering, og burde ta gevinst.

Resultatsesongen har for fullt startet, og det er en overvekt av selskaper som leverer bedre enn ventet. Denne uken har de største bankene i USA levert resultater bedre enn ventet. Citigroup er eneste som leverte dårligere enn ventet, med en EPS på 0.38 mot ventet 0.97. Guidingen for 2013 er allikevel positiv.

bb
–       USAs sentralbanksjef ga mandag ingen indikasjoner på at de vil dempe de økonomiske lettelsene, og peker på at arbeidsmarkedet ennå har til gode å vise betydelig bedring og mener den økonomiske innhentingen fortsatt er sårbar. Bernanke avviste frykten for at noen av FEDs handlinger vil lede til betydelig inflasjon, og pekte på at de har alle verktøyene som trengs for å hente tilbake den pengepolitiske stimulien før inflasjonen blir et problem. 

–       Det ble sluppet BNP-tall fra Kina denne uken. De kom inn bedre enn ventet. År/år vekst i BNP er nå på 7.9 prosent mot ventet 7.8 prosent. Også kinesisk detaljhandel kom inn bedre enn ventet, 15,2 prosent vekst år/år, mot ventet 15.1 prosent. Industriproduksjonen var også bra i desember, som kom inn på 10,3 prosent år/år, mot ventet 10,2 prosent.

–       Wall Street Journal skrev tidligere i dag at det stadig kommer flere bevis på at finansmarkedene i Europa mener at eurosonens gjeldskrise svekkes, men at svak økonomisk aktivitet tyder på at krisen kun er i en lett forbedring. Blant de positive tegnene trekkes det frem det forhold at spanske og italienske statsobligasjoner er dramatisk styrket de seneste seks månedene. Spania hadde en vellykket auksjon over ny statsgjeld torsdag, og spenningen i det europeiske banksystem er dempet. En høyst reell frykt for et sammenbrudd i eurosystemet er nå eliminert, sier Christine Johnson. På nedsiden kan man se at Tyskland sin BNP falt med 2 prosent på årsbasis i Q4.

–       Amerikanske råoljelagere steg med 46.000 fat sist uke, til 360,9 millioner fat. Bensinslagrene steg med 4.1 millioner fat.

–       Nye ledigmeldte kom inn langt bedre enn ventet. 335.000 mot ventet 371.000. Dette tilsvarer laveste nivå siden januar 2008. Snittet falt fra 366.000 til 359.000.

–       Igangsettingen av nye boliger kom inn på 954.000 mot ventet 890.000 i desember. Dette er høyeste nivå siden juli 2008. En ledende indikator for igangsettingen av nye boliger, byggetillatelser, kom inn på 903.000 mot ventet 905.000. Dette er høyeste nivå siden august 2008. Disse rapportene kan vise til at den gradvise bedringen i det amerikanske boligmarkedet og oppgangen i boligpriser har en positiv effekt på boligbyggingen.

–       Apple sa denne uken at de bremser ned produksjonen av iPhone 5 etter sviktende etterspørsel og at de har lite med nye produkter på vei. Apple trades nå til under 500 dollar aksjen. Når kan denne kjøpes igjen? Teknisk tyder det på at aksjen er på vei til å bli bra oversolgt. Men jeg tror allikevel at det er mange investorer som sitter i aksjen og har litt høy puls. En siste drop ned med margincalls og tvangssalg skal man ikke se bort i fra, men på lang sikt er Apple en god kjøpskandidat, snart.

Selv om det har vært en flat, men positiv utvikling denne uken, er det mye å hente fra tallene og uttalelser som har kommet. Viktige punkter å se på de neste ukene er videre utvikling i ledigmeldte i USA. Hvis trenden er positiv der, kan det vise til en bedring i økonomien.

Det er også snakk om at de kommer nærmere og nærmere en enighet i USA angående budsjettforhandlingene. Det er snart bare en måned til den neste selvpålagte fristen løper ut, og det tar ikke lang tid før investorene begynner å fokusere på dette igjen. Enn så lenge er det Q4 tall som står høyest på listen, og industribransjen leverer gode resultater. I dag har Schlumberger og General Electric begge levert bedre enn ventet. Guidingen de kommer med viser også til ett godt 2013, selv om Europa faller litt tilbake på etterspørselssiden.

Helt til slutt nevner jeg at Michigan Confidence tall fra USA kom inn dårligere enn først ventet. Foreløpig i januar er consumer confidence på 71.3 prosent, mot ventet 75. Tallene har ikke gitt store utslag på USA børsen, men det er en liten tankevekker at tilliten ikke er så positiv blant amerikanerne, selv om de største indeksene er rekordhøye.