Makrooppdatering uke 47

Kort uke, hvor amerikanske markeder holdt stengt i går, og det er halv dag i dag. Amerikanske markeder hadde en stabil slutt på forrige uke, etter at tilliten til en mulig ordning rundt fiscal cliff forhandlingene skal ende med ett positivt utfall. Nyheten om nye stimulitiltak I Japan gjorde også at asiatiske børser avsluttet uken positivt.

Japans sentralbanksjef Masaaki Shirakawa annonserte i forrige uke nye kvantitative lettelser. Nikkei indeksen er siden den tid opp nesten 10 %.


NEWS
/ Etter mange timer på overtid, ble det enighet i hele SAS konsernet, og de fortsetter operasjonene sine. Lønnskutt på ett sted mellom 10 og 20 prosent gjennom hele staben er realiteten for de ansatte når de kom tilbake på jobb etter endte forhandlinger. Denne uken har SAS også lansert 45 nye flyvninger

/ Subsea 7 melder om resultat etter skatt på 194.2 mill dollar. Bedre enn ventet.

/ Moodys har nedgradert sin kredittrating på Frankrike med ett hakk til Aa1. Opprettholder utsiktene til negative. Tre viktige faktorer de peker på:

– Frankrikes langsiktige økonomiske vekstutsikter er negativt påvirket av flere strukturelle utfordringer. Varig reduksjon i konkurranseevne og langsiktige forverringer innenfor arbeidskraft, vare og tjenestemarkeder.

– Usikre finanspolitiske utsikter som følge av innenlands og utenlandsk etterspørsel. På lenger sikt det som er nevnt ovenfor.

– Evnen til å takle fremtidige sjokk i euroomradet minker, mener byrået. Økende risiko for økonomisk vekst, finanspolitiske resultater og finansieringskostnader. Videre mener de at landets eksponering mot periferien er for stor, og landets betingede forpliktelser for å støtte andre medlemmer i eurosonen har økt. I motsetning til andre land som ikke er medlem av eurosonen som har tilsvarende rating, har Frankrike ikke tilgang til en nasjonal sentralbank som kan finansiere sin gjeld dersom det oppstår forstyrrelser i markedet.

/ Bank of Japan holdt styringsrenten uender på nivået tilnærmet lik null. Vi vil fortsette med aggressiv pengepolitiske lettelser i en kombinasjon mellom å fortsatt holde renten på null nivåer, og stadig øke utestående beløp i programmet for verdipapirkjøp, sier de. Mange økonomer hadde ventet at det ville bli lansert nye verdipapirkjøp ved dette møtet. Det må da vente.

/ Ben Bernanke holdt tale hvor han papekte på viktigheten av enighet rundt fiscal cliff, og mener at sentralbanken ikke har verktøy til å dempe påvirkningene nevneverdig hvis dette ikke skjer. Han nevnte også at dersom det blir langsiktig enighet, vil 2013 bli ett godt år.

/ Wall Street Journal skrev i midten av uken at Ben Bernanke foreslår en fortsettelse av arbeidet rundt det å få ned de lange rentene i 2013, ettersom offentlige skatte og utgiftspolitikk skaper betydelig motvind for den amerikanske økonomien.

/ Tyskland vurderer bruk av ytterligere krisestøtte på opptil 10 milliarder euro for å finansiere tilbakekjøpsprogram i obligasjoner i Hellas. Et tilbakekjøpsprogram i obligasjoner vil kunne tette finansieringsgapet til Hellas, sa den tyske finansministeren.

MAKROTALL
– Det kom viktige tall rundt bolig i USA denne uken, som uten tvil er en av de viktigste faktorene for en forbedret amerikansk økonomi som i det siste har vist bedring.

– På mandag kom Existing Home Sales inn bedre enn ventet på 4,79 Millioner enheter. Dette er opp 2.1 prosent fra Oktober. På tirsdag kom tall rundt igangsettingen av nye boliger (Housing Starts), som kom inn på den positive siden, hvor det fra før var ventet en nedgang pa 3.7 prosent. Tallene kom inn rett under 900.000, og viste til en økning på 3.6 prosent.

– Jobless Claims kom inn pa 410.000, som var forventet nivå. Det er lavere enn sist uke, men fortsatt et ganske høyt nivå. Alt i alt er det lille av viktige makrotall fra USA denne uken i det positive intervallet. Nå er det Black Friday i dag, og det blir stor aktivitet på shoppingfronten i dag og denne helgen. Det er forventet at ca 150 til 160 millioner vil dra ut å handle denne helgen, utenom Black Monday på mandag hvor det er internetthandel som gjelder. Det er en nedgang på ca 100 millioner kunder fra i fjord. Det har vært en bedring i forbrukertilliten til amerikanerne den siste tiden, men etter stormen Sandy og uro rundt Fiscal Cliff er det ventet at kundene blir preget av dette.

Det har altså vært en god uke, hvor samtlige store markeder har hatt positiv utvikling. Amerikanske futures viser at det åpner positivt i dag også. Vi venter på en enighet rundt eurosonen og budsjettforhandlingene som har pågått, og en avklaring rundt fiscal cliff. Det ble uttalt tidligere på uken fra republikanerne sin side at de er forståelige med at det er nødt til å komme økte skatter til en viss grad og Obama fra demokratenes side uttalte i sin første tale etter valgseieren at han var positiv til en enighet med republikanerne.
God Helg!