Porteføljeoppdatering – September 2014

Dette er første av de nå månedlige porteføljeoppdatering for skoleåret 2014/2015. Her vil vi fortelle hvordan det har gått med porteføljen mot referanseindeksen, samt skrive om de største nyhetene blant porteføljens selskaper.

HA-Invest leverte i september en avkastning på 3,02 % mot hovedindeksens (OSEBX) -1,75% noe som tilsvarer en meravkastning på 4,77 %. Det ble ikke gjort noen endringer i porteføljen i løpet av måneden.

Med en gjennomsnitts avkastning på -1,185 % på portefølje selskapene skal mye av meravkastningen tilskrives allokeringen, overvekt i de som har gått bra og undervekt i de som har gått dårlig. Denne utviklingen har ført til enda skjevere fordeling, der sommerens vinner Hoegh LNG nå vekter 19% av porteføljen, mens taperen Petroleum Geo Services vekter kun 3,3%.

utvikling-sep

Höegh LNG steg 22,22% i september og fortsatte med det den gode trenden fra sommeren. Selskapet har nå tatt levering av to FSRU skip og selskapet begynner nå å tjene gode penger. Höegh LNG har samtidig skilt ut to LNG carriers, ett FSRU skip og deres FLNG satsning i et MLP som nå er notert i USA. Ved notering ble HMLP priset til en direkte avkastning på 6,75% og en EV/EBITDA på 12,6. Höegh LNG har en 58% eierandel i Höegh Master Limited Partners (HMLP).

Timingen på dette har vært perfekt, da LNG markedet har fått mye oppmerksomhet i USA som den nye megatrenden, Bloomberg skrev blant annet: «U.S. Gas Boom Turns Global as LNG Exports to Shake Up Market» der de nevner at IAE forventer 40% vekst i LNG handel innen 2019. Oppsiden for Höegh LNG er derimot begrenset i det mellom-lange bilde da FSRU skipene er på lange kontrakter. Dette sammen med overvekt i porteføljen gjør at denne posisjonen kommer til å bli vurdert. For mer informasjon rundt Höegh LNG anbefales denne presentasjonen.

Yara meldte 23. september om mulig fusjon med CF Industries, selv om de skrev at forhandlingene er på et tidlig stadiet steg aksjen over 5%. Markedet var positive til sammenslåingen da de passer godt sammen. Yara er nemlig store i alle markeder ekskludert USA, mens CF Industries er store i USA, men ikke ellers. Samtidig forventer analytikerne årlige synergier på rundt 110-120MUSD, disse er i hovedsak knyttet til SG&A og logistikk kostnader samt muligheter for lavere samlet skatterate.

Petroleum Geo Services, DOF og Subsea7 har alle fått juling som et resultat av at oljeservice fortsetter å være upopulært. Dette på grunn av taktskifte i investeringene til E&P selskapene, fra positiv vekst i oljeinvesteringer til forventet nedgang neste år. Tilbyderne har investert i båter og utstyr slik at det ligger an til en 10% tilbudsvekst i 2015. Tilbudsveksten på 10% er en dårlig kombinasjon sammen med nedgang i etterspørselen. Petroleum Geo Services og seismikk-markedet sliter samtidig med at Multi Client markedet har vært svært dårlig. Det kan føre til at flere jakter kontrakter samt mulighet for store nedskrivninger av de bokførte bibliotekene.

chart-sep

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *