Makrooppdatering og hva skjedde i sommer?

Hei

Da er vi omsider i gang igjen med et nytt skoleår og ikke minst makro oppdateringer. Nytt for året blir at det hver fredag sendes ut en kortere oppsummering av markeder, etterfulgt av at det hver første fredag i måneden kommer en mer utfyllende rapport. Denne rapporten vil også speiles litt etter HA-Invest sin portefølje.

Men nå er vi tilbake igjen, etter en ganske lang ’’hiatus’’. Denne rapporten vil vise litt til hvordan verdens markeder har gått i sommer, samt det absolutt ferskeste innenfor makroøkonomiske verden.

Sommeraktivitet

Utviklingen over sommeren har vært bra. Det har vært lavt volum, men samtlige av de viktigste hovedindeksene har lagt på seg 5-10 prosent. Oslo Børs har fra starten av juni til i dag gått ca 8 prosent.

Oslo Børs er store på oljerelaterte virksomheter, og har ’’nytt godt’’ av konflikter i østen. Oljeprisen har steget markant i sommerperioden. Mye av dette ligger bak usikkerheten i østen. Nå ser vi derimot at det ser ut til å komme en løsning i Syria, samtidig som at ’’driving season’’ er over. Oljeprisen har de siste ukene falt litt tilbake på dette, og det kan slå ut på Oslo Børs. Det er en stille periode her nå frem til at det begynner å fyres til vinteren. Det er også et stort spørsmål til hvordan tilbudet ser ut, samtidig som at etterspørselen, og hovedsakelig fra Asia vil utvikle seg.

Som diskutert mye før sommeren, har shipping ratene vært historisk lave, og det har vært synlig på Golden Ocean Group (GOGL) og Frontline (FRO). Ratene var på nivåer hvor man faktisk så at shipping virksomhetene ikke tjente penger i det hele tatt. Man så bilder fra havner og bukter i hele verden hvor flere flåter lå stille i lange perioder. Nå i sommer har ratene mer enn doblet seg, og det blir spennende å se hvordan denne utviklingen fortsetter utover høsten.

Et annet tema som ble sterkt fyrt opp i media før sommeren var den evig lange kredittkrisen i Europa. Renten på spansk 5 års obligasjoner bikket flere ganger 6,5 prosent, som ble sagt å være et smertepunkt, hvor den spanske stat faktisk ikke klarte å betale tilbake lånet sitt. Det har vært stille på denne fronten i en liten stund nå, og renten er nede på 3-4 prosent, som er levedyktig. Prognoser på økonomisk vekst holdes dog litt tilbake, og arbeidsledigheten er fortsatt veldig høy i land som Spania, Portugal, Frankrike, Italia og Irland.

Historien i USA viser noe helt annet. Den har vært preget av en rekke reviderte arbeidsledighetstall, som alle viste til en positiv trend. Arbeidsledigheten har falt fra 7.6 prosent i juni til 7.3 prosent i august. Kvartalstallene for den andre perioden av 2013 viste også til at store deler av amerikanske virksomheter gjør det bra. ISM Mfg Index’en, som viser en kalkulert indeks av kjøpsordre til 300 produksjonsbedrifter, steg i August fra 55.4 til 55.7. Estimatene her lå i området 53.8-54.0. Hvis disse tallene er over 50, viser det til en vekst i industrisektoren i USA.

NEWS

Den siste uken har hovedsakelig vært preget av rentemøte i USA. FOMC (Federal Open Market Committee) startet sist tirsdag, med etterfølgende pressekonferanse onsdag kveld. Ben Bernanke, som etterhvert har fått kallenavnet ’’Helicopter Ben’’ har satt ny rekord på amerikansk pengetrykking, da han i løpet av sine nesten 8 år som sentralbanksjef har blåst opp balansen til FED fra 869 milliarder dollar i august 2007 til 3660 milliarder dollar nå.

bb

På forhånd var det ventet at FED nå ville begynne å trappe ned på den månedlige pengetrykkingen, da veksten faktisk er på bedringens vei, og arbeidsledigheten er fallende. FED styret var allikevel enstemmig i at pengetrykkingen burde holdes på 85 milliarder i måneden. Bakgrunnen til dette lå i at arbeidsledigheten fortsatt var for høy, og at årsveksten i BNP (Bruttonasjonalprodukt) var for lav. Prognosene for årsveksten i BNP var i juni 2.3-2.6 prosent, denne ble nå nedjustert til 2.0-2.3. Ben Bernanke, som etter all sannsynlighet vil gå av nå, uttalte at så lenge arbeidsledigheten er over 6.5 prosent, og at årsveksten er såppas lav som den er, vil både pengetrykkingen holdes på samme nivå, og nullrenten vil forbli uendret.

Markedet tolket dette veldig overraskende, hvor S&P og Dow Jones begge stengte til all time high onsdag, mens NASDAQ ikke har stengt på høyere nivåer siden dotcom perioden i starten av 2000 tallet.

Norges Bank var også ute med rentedom sist torsdag, hvor det ble besluttet at styringsrenten skulle holdes uendret på 1,50 prosent. Visesentralbanksjefen Jan Qvigstad uttalte at konsumprisveksten har vært høyere enn først antatt, samtidig som at kronen har svekket seg. Allikevel har veksten i norsk økonomi vært lavere enn først ventet – derfor holdes renten uendret. De la til grunn at det fortsatt vil være utsikter til lav prisvekst, og at det er stor forskjell mellom styringsrenten og rentene ut til folket. Umiddeltbart etter rentekommentaren styrket den norske kronen seg til samtlige valutaer med et halvt prosentpoeng.

Vi går altså en spennende tid i møte, hvor det faktisk begynner å bli dyrt å handle igjen. Hvordan den økonomiske utviklingen i USA, Europa og Asia blir det kommende året blir spennende å følge med på.

Førstkommende fredag vil det komme en ny oppdatering. Frem til det – ha en god uke!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *