Porteføljeoppdatering – Oktober 2014

HA-Invest leverte i perioden 1. oktober – 5. november en avkastning på negative 4,11 % mot hovedindeksens negative 2,92%. Det ble i løpet av måneden gjort to rokeringer i porteføljen: salg av Asetek og kjøp av Stolt-Nielsen. Oktober var preget av mye volatilitet grunnet stadig fallende oljepris, ebolafrykt og økt geopolitisk risiko. Den høye volatiliteten[…]