Årsrapport HA-Invest 2012

​Hei kjære andelseier, Styret har gleden av å presentere en avkastning på 32,87% i perioden 28.05.2012-30.04.2013, dette er en meravkastning på 10,44% iforhold til Oslo Børs (OSEBX). Vennligst se årsrapport for ytterligere informasjon. HA_Invest_Årsrapport_2012 Innkallelse til generalforsamlingen er gjort her på hjemmesiden, på facebook og dagsorden er i tillegg lagt ved årsrapporten. Hvis du har noen spørsmål/kommentarer[…]