Ekstraordinær generalforsamling

Kjære andelshaver,

Sittende styre vil med dette innkalle til ekstraordinært generalforsamling torsdag 15. november 2018, for å gjøre nødvendige endringer for å kunne registrere HA-Invest til Samvirkeforetak. Dette er en prosess som sittende styret ønsker å få gjennomført fortest mulig, da vi for tiden ikke har mulighet til å handle aksjer grunnet manglende organisasjonsnummer. Det vil også gjøre det mulig å avslutte prosessen med Skatteetaten. Vedtektsendringene er et krav for å få registrert seg og dermed få muligheten til å handle. Det bemerkes dog at endringene i så stor grad som mulig holdes til et minimum, slik at det ikke vil påvirke HA-Invest sin sedvanlige drift. Alle andeler vil fortsatt ha samme verdi og tilhørende stemmerett.

Generalforsamlingen vil finne sted på Copenhagen Business School i lokale SP208 På Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg. Møtet starter 19:00.

Agendaen for møtet er som følger:

 • Godkjennelse av videre prosess med Brønnøysundregisteret og registrering.
 • Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
 • Endring i vedtekter for overenstemmelse med Brønnøysundregistrene. Endringene vil vedrøre krav fra samvirkeloven §10. Følgende forhold er mangelfulle ved dagens vedtekter:
  • Foretaksnavn (HA-Invest SA)
  • Den kommunen der foretaket skal ha forretningskontor
  • Foretakets virksomhet
  • Størrelsen på andelsinnskudd, om de skal forrentes, og om de skal betales tilbake ved utmelding
   • Andeler skal alltid kunne utloddes til sin fulle verdi, og medfører dermed ingen praktisk betydning for eksisterende andelshavere.
  • Hvordan årsoverskuddet skal kunne benyttes
   • Årsoverskuddet skal fastsettes til å ikke kunne benyttes av organisasjonens styre utenom sedvanlige driftsutgifter som webdomene, kurtasje og øl til generalforsamling. Disse utgiftene holdes som alltid så små som vanlig. For HA-Invest sitt styre er det viktig at så mye av overskuddet som mulig tilfaller andelshaverne.
  • Antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer
  • Hvordan nettoformuen skal fordeles ved oppløsning

Fullmakt kan avgis til styreleder, et av styrets medlemmer eller på mail til styret@ha-invest.dk, senest klokken 12 den 15.11.2018 for å være gyldig.

Om noen har innsigelser/forslag til dagsorden, kan de ta kontakt med styret direkte eller på mail til styret@ha-invest.dk, senest 14.11.2018. Andre forslag mottas med åpenhet under selve møtet. Endelige vedtekter vil ligge tilgjengelig på vår nettside når vedtatt.

Møtet er åpent for alle, og vi håper å se så mange som mulig. Ved ytterligere spørsmål kan også styreleder nås på +4792089691.

Med vennlig hilsen,

Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *