Årets studietur 14-15 mars

Kjære HA-Investorer!

I tradisjonen tro har vi gleden av å invitere til HA-Invests årlige studietur til Oslo den 14 og 15 mars. Vi er i år meget stolte av kunne presentere en variert og spennende agenda, bestående av følgende bekreftede selskaper:

Herkules Capital: http://www.herkulescapital.no/
Herkules er Norges ledende Private Equity aktør med NOK 12.25 mrd i total kapitalbase. Selskapet er eksklusiv rådgiver for Johan H. Andersens ”Ferd AS”, som er cornerstone investor.

Arctic Securities: http://www.arcticsec.no
Arctic Securities ble etablert i 2007 og har allerede etablert seg som en av Norges ledende investeringsbanker.

Norges Bank Investment Management (NBIM): http://www.nbim.no/no/
NBIM forvalter Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet, hvilket per dags dato er verdens største fond.

Höegh LNG: http://www.hoeghlng.com/
Höegh er et shipping-selskap spesialisert på frakt av flytende gass. Höegh ble i 2012 tilført HA-Invests portefølje.

Mellom presentasjonene vil det bli arrangert felles måltider, samt en felles middag torsdagen (mulig i regi av Arctic) med etterfølgende bytur for de som ønsker dette.

Transport fra København og losji i Oslo må ordnes på egenhånd.

MER INFORMASJON KOMMER ETTER HVERT SOM AGENDAEN SPIKRES!

Da ikke alle selskapene har like stor kapasitet i sine lokaler er det begrenset hvor mange som kan reise over. Derfor, for å gjøre utvelgelsen mest mulig rettferdig, har vi i år valgt å gjennomføre en enkel søknadsprosess. Deltagerne vil bli valgt på bakgrunn av følgende punkter:

  • Tilstedeværelse på møtene
  • Interesse og Motivasjon

Søknadsteksten skal være maks ½ A4 side (Times New Roman str 12) og skal inneholde:

  • Navn
  • Bilde
  • Årskull
  • Telenfonnr + Mail

Søknadsfrist er 17. februar og søknaden kan sendes til styret@ha-invest.dk.