Porteføljeoppdatering – Oktober 2014

HA-Invest leverte i perioden 1. oktober – 5. november en avkastning på negative 4,11 % mot hovedindeksens negative 2,92%. Det ble i løpet av måneden gjort to rokeringer i porteføljen: salg av Asetek og kjøp av Stolt-Nielsen.

Oktober var preget av mye volatilitet grunnet stadig fallende oljepris, ebolafrykt og økt geopolitisk risiko. Den høye volatiliteten gjorde at Oslo Børs satt rekord i antall handler, noe som er en fin indikator for fortsatt stor interesse for det norske aksjemarkedet.

 

Tabellen under viser at det fortsatt er oljeservice selskapene våre som bidrar negativt. Ingen av de tre dårligste meldte noe kursdrivende i perioden og nedgangen skyldes derfor i all hovedsak nedgangen i oljeprisen.

utvk.okt
Nedgangen til Opera skyldes noe skuffende tredje kvartalstall. Topplinjen kom inn ca. som forventet på 139MUSD mot konsensus på 138MUSD. Det operasjonelle resultatet skuffet derimot stort med adj. EBIT på 18MUSD mot ventet 22MUSD. Det tilsvarer en EBIT margin på lave 13%, mens analytikerne forventer at Operas marginer fremover skal ligge rundt 22-26%. De må derfor bevise for markedet at de har kontroll på sine marginer/kostnader.

Telenor steg på gode tredje kvartalstall, de leverte EBITDA på 10,3 milliarder kroner mot ventet 10 blank. Spesielt Telenor Norge overrasket på den positive siden og leverte 4% bedre enn ventet. Norge er fortsatt et vekst marked (6,4% QoQ) innenfor mobil fordi mobildata bruken har «tatt av».

 

Tallene gjelder fra Norge og kommer fra Telenors 3Q presentasjon.

Tallene gjelder fra Norge og kommer fra Telenors 3Q presentasjon.

Andre regioner som Bulgaria og Myanmar overrasket også positivt, mens Danmark fortsetter å være Telenors minst lønnsomme marked.

Hele posten i Asetek ble solgt i perioden til 27kr per aksje. Ledelsen har ikke innfridd guidingen de kom med i forbindelse med at HA-Invest kjøpte seg inn i selskapet. Asetek taper fortsatt penger og brenner ca. 2MUSD i kvartalet. Med kun 5,5MUSD igjen etter 3.kvartal haster det å få inn mer penger for Asetek. Et selskap med stort kapitalbehov og en ledelse med lav tillit i markedene er ingen god kombinasjon. Vi synes teknologien til Asetek virker veldig spennende, men tror dessverre selskapet allerede hadde vært kjøpt opp hvis teknologien er så unik og fantastisk som dem selv sier.

På møte 30.10 ble det vedtatt å ta kjemikalietankrederiet Stolt-Nielsen inn i porteføljen. Selskapet ble vurdert som den ledende aktøren i industrien med den største og mest avanserte flåten. I tillegg drar de betydelige fordeler av å ha kontroll over store deler av verdikjeden gjennom sin terminal og – containervirksomhet. Ratene innen kjemikalietank er historisk sett veldig lave og mange aktører mener at ratene vil ta seg opp det kommende året, blant annet grunnet økt eksport fra det viktige amerikanske markedet. Hvis det skulle bli tilfelle er  Stolt-Nielsen blant de aktørene som er best posisjonert til å profitere på det.  Stolt-Nielsen er godt finansiert og yielder ca. 6 % i direkte avkastning gjennom utbetaling av utbytte. Det ble den 31.10 kjøpt 600 aksjer i SNI til snitt 123 kr.

hainvest utvikling oktober

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *