Introduksjonsmøte for skoleåret 2012/2013

Vi holder første HA-Invest møte torsdag 13.09 klokken 18:00. Møte blir holdt i auditorium DSØ089 på Dalgas Have. Tema for kvelden blir en kjapp intro til HA-Invest, samt en gjennomgang for å presentere porteføljen og dens selskaper. Møtet vil være av en sosial karakter, hvor vi ønsker nye og gamle medlemmer skal bli kjent med[…]

Utviking siden generalforsamlingen 29.05.2012

Det er nå 7 uker siden HA Invest avholdt generalforsamling for skoleåret 2012/2013. I forbindelse med at kvartalsrapporteringen for 2. kvartal står for døren (2 selskaper i porteføljen har allerede lagt frem tall), følger her en liten oppdatering rundt porteføljens utvikling: Målt dagen etter generalforsamlingen i mai, hadde porteføljen en verdi på 743,850 NOK (ekslusiv[…]