Ang. feil på hjemmesiden

Pga. en vedvarende endring hos Yahoo Finance (nettversjonen av porteføljen er linket hit) er det problemer med den automatiske oppdateringen av porteføljen. Vi arbeider med å løse dette/flytte linkene over til Google Finance/andre muligheter. Beklager at problemet fortsatt ikke er løst.

Kjøp av andeler

De som ønsker å kjøpe andeler kan gjøre dette gjennom å sette inn penger på følgende kontonr; Kontonr.: 6885 788 430 Regnr. 2108 Kontoholder: Eivind Kjær Thorsen Andelskurs pr. 13.11: 210,- Andelskursen er basert på verdien av fondet og varierer deretter. Ta kontakt for oppdatert kurs.