Mer kvartalsrapportering og nytt selskap i porteføljen

Etter flere hendelser forrige uke, er det dags for noen oppdateringer:

Telenor la frem noe skuffende kvartalstall forrige tirsdag, men steg  allikevel 1,5% samme dag. Mye av dette skyldes varselet fra selskapet om at de vil starte tilbakekjøp av omtrent 47 millioner Telenor-aksjer (ved dagens nivå), og dermed “kjøpte opp” kursen.

Statoil levert litt under pari etter hva konsensus forventet på inntjening, mye takket være høyere letekostnader. Samtidig har det vært et rekordår så langt hva gjelder leteaktivitet, i tillegg til at produksjonen lå over forventningene for kvartalet – mye takket være økt gassproduksjon. Selskapet har også økt sine guidinger på investeringskostnader (capex) for 2012 fra USD 17mrd. til USD 18mrd., og sine utgifter til leteaktiviteter (exploration) fra USD 3mrd. til USD 3,5mrd. Dette kan riktignok tilskrives at Statoil har hatt flere vellykkede brønner enn forventet, et stort leaseoppkjøp i Mexico-gulfen (GoM), raskere utvikling på enkelte prosjekter og generelt høyt aktivitetsnivå. D&P (Drilling & Production) kunne vise til en inntjening før rentekostnader og skatt (EBIT) på NOK 39,0mrd., D&P International NOK 3,3mrd og MPR (Marketing, Processing and Renewable) NOK 3,9mrd. Totalt kunne Statoil vise til en justert EBIT for perioden på NOK 45,0mrd, hvilket var 4% under konsensus i markedet. Staoil endte torsdagen opp 1%, og sluttet handel i dag (mandag, 30. juli) på NOK 146,30.

Seismikkselskapet vårt, PGS, var også et positivt bidrag forrige uke. CEO Jon Erik Reinhardsen kunne melde om at “etterspørselen etter Geostreamer er sterkere enn noensinne”, samt vise til et resultat før skatt på USD 65,4m – opp fra USD 29,4m samme kvartal i fjor. Driftsinntektene steg samtidig fra USD 326,6m til USD 404,8m. Flere analytikere hevet sin target pris på selskapet, og konsensus i markedet er nå NOK 107,30 (sammenliknet med dagens kurs på NOK 89,00). PGS-aksjen er opp 2,7% siden presentasjonen torsdag.

Subsea 7 skilte forrige uke ut navigasjonsselskapet Veripos (som vi har snakket om tidligere i våres), og selskapet ble notert på Oslo Børs på torsdag. Dette er årets tredje nynotering på Børsen. Alle aksjene i selskapet ble delt ut som utbytte til eksisterende Subsea 7 aksjonærer. For hver tiende aksje i SUBC fikk man som aksjonær tildelt en aksje i Veripos. HA Invest har dermed blitt tildelt 54 aksjer i selskapet. Hva vi gjør med denne posten, om vi vekter oss opp eller selger ut de aksjene vi har, vil selvfølgelig være aktuelt å ta stilling til i starten av skoleåret. Veripos aksjen har hatt en noe skuffende utvikling siden noteringen på NOK 11,50, og avsluttet i dag (mandag, 30. juli) på NOK 10,70. Det tilsvarer at Veripos handles på meget lave multipler relativt til relevante peers, hvilket burde legge tilrette for en betydelig oppside. Selskapet har en markedsverdi (market cap) på MNOK 354,52, sammenliknet med Subsea 7s MNOK 42 543,23.

Les mer om Veripos på selskapets hjemmesider:

www.veripos.com

Subsea 7 slipper kvartalstall 9. august, og konsensus i markedet tilsvarer en aksjekurs på NOK 170,42, betydelig opp fra dagens nivå på NOK 128,70.

Porteføljen er nå opp 9,74% siden generalforsamlingen – godt over benchmarks!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *